CONSULTANCY SERVICES

Close collaboration to deliver a truly personalized outcome with digital twins & virtual commissioning

Experts in Virtual Commissioning & Digital Twins

Simumatik har över 15 års erfarenhet av virtuell driftsättning och emulering. Att integrera denna teknik på ett effektivt sätt i en organisation kräver effektiv planering. Det kan vara en stor utmaning att hitta den rätta balansen som ger största möjliga effektivitet och ekonomiska fördelar för en organisation.

Det är därför vi är här. För att aktivt hjälpa våra kunder att ta det första steget.

Simumatik helps organizations to unlock the benefits of virtual commissioning and digital twins, to improve the quality, sustainability and social aspects of their products and human resource.

FAQs

Så här jobbar vi

Digital twins have diverse applications. Apart from Virtual Commissioning, they can be used for retrofitting, upgrades, training staff or prototyping new ideas.

På Simumatik erbjuder vi en personlig lösning by closely collaborating with our customers. Our ultimate goal is to make them the master of this technology and its application using our platform, ensuring it’s focused on their specific needs.

Depending on our customers’ needs, we can collaborate in a number of ways. The duration of the project will also depend on its complexity, the expected outcome and the previous experience of the customer.

Digital Twin

Pilot project 8 key steps

1) Awareness

Kick off with a workshop with key project members within the customers organization. Present the capabilities and potential of digital twin technology. Define potential use cases.

2) Planning

Vi definierar mål och nyckelindikatorer för att lyckas med projektet. Vi tilldelar interna resurser för projektgruppen och uppdragsgivare. Vi fastställer också tidsfrister och sätter en tidsplan.

3) Pilot

Decide on the first use case for digital twin technology. Work directly on a real case, integrated to the company’s actual workflow.

4) Resources

Vi hjälper kunden att förstå vilken teknisk dokumentation och vilka personliga kompetenser som krävs. Vi hjälper till att identifiera de viktigaste interna resurserna och tilldelar ytterligare stöd vid behov. Vi planerar hur organisationen kan bygga upp den interna kompetensen för att behärska tekniken och bli självförsörjande.

5) Development

Vi börjar utveckla emuleringsmodellen och ger kontinuerligt stöd under digitaliseringsprocessen. Vi kan erbjuda ytterligare resurser och stöd från en dedikerad ingenjör för en extra kostnad, för att hjälpa till i utvecklings-, validerings- och implementeringsfaserna.

6) Validation

Vi utvärderar om den utvecklade modellen uppfyller den förväntade funktionaliteten och om den är lämplig att använda. Vi jämför modellens resultat med det "ursprungliga" eller verkliga systemet och uppnår "virtuellt förtroende" och går vidare med projektet.

7) Implementation

Support the customers implementation of the digital twin model and carrying out the expected task. For us it is crucial to make sure that the models are actually used, so the customers can see the results of and obtain the expected outcome.

8) Future Work

När pilotprojektet är avslutat analyserar vi resultaten och ser om vi uppnått målen. Vi hjälper våra kunder att dra slutsatser, identifiera potentiella förbättringar, arbeta effektivare, hitta nya användningsområden och utarbetar en plan för att slutligen integrera tekniken i organisationen.

"We had a very enriching experience working with the Simumatik Platform. We have achieved a complete digital twin of our machine, which enabled us to find some errors in our programming. The collaboration and the help provided to reach our objectives by the Simumatik Team was fantastic."
Patxi Goicoechea
Engineer

Contact us for more

Om din organisation är intresserad av att samarbeta i ett projekt, tveka inte att kontakta oss.