Konsulttjänster

Vi erbjuder er ett nära samarbete för att leverera ett personligt resultat med virtuell driftsättning och emulering av system.

Experter inom virtuell driftsättning och emulering

Simumatik har över 15 års erfarenhet av virtuell driftsättning och emulering. Att integrera denna teknik på ett effektivt sätt i en organisation kräver effektiv planering. Det kan vara en stor utmaning att hitta den rätta balansen som ger största möjliga effektivitet och ekonomiska fördelar för en organisation.

Det är därför vi är här. För att aktivt hjälpa våra kunder att ta det första steget.

Simumatik hjälper organisationer att utnyttja fördelarna med virtuell driftsättning och emulering för att förbättra kvaliteten, hållbarheten och de sociala aspekterna av deras produkter och personalresurser.

Så här jobbar vi

Emuleringsmodeller kan användas inom många olika användningsområden. Förutom virtuell driftsättning kan de användas för eftermontering, uppgraderingar, utbildning av personal eller prototyper för nya idéer.

På Simumatik erbjuder vi en personlig lösning genom ett nära samarbete med våra kunder. Vårt yttersta mål är att göra er till mästare av tekniken och dess tillämpning med hjälp av vår plattform, och se till att den är anpassad efter ert specifika behov.

Beroende på era behov kan vi samarbeta på en mängd olika sätt. Projektets längd beror på dess komplexitet, det förväntade resultatet och kundens tidigare erfarenhet.

Så här jobbar vi

Pilotprojekt för emulering - 8 viktiga steg

Vi vill träffa våra kunder, förstå deras problem, analysera deras kompetens, deras behov och deras förväntningar på tekniken. Vi erbjuder vår erfarenhet för att arbeta tillsammans med ett pilotprojekt och stödja våra kunder hela vägen från början till slut:

#1 Medvetenhet

Vi börjar med en workshop där viktiga projektmedlemmar inom kundens organisation deltager. Sedan presenterar vi emuleringsteknikens möjligheter och potential och definierar potentiella användningsområden.

#2 Planering

Vi definierar mål och nyckelindikatorer för att lyckas med projektet. Vi tilldelar interna resurser för projektgruppen och uppdragsgivare. Vi fastställer också tidsfrister och sätter en tidsplan.

#3 Pilot

Vi bestämmer det första användningsområdet för emuleringstekniken och börjar direkt med ett verkligt system som ingår i företagets riktiga maskinhall. 

#4 Resurser

Vi hjälper kunden att förstå vilken teknisk dokumentation och vilka personliga kompetenser som krävs. Vi hjälper till att identifiera de viktigaste interna resurserna och tilldelar ytterligare stöd vid behov. Vi planerar hur organisationen kan bygga upp den interna kompetensen för att behärska tekniken och bli självförsörjande.

#5 Utveckling

Vi börjar utveckla emuleringsmodellen och ger kontinuerligt stöd under digitaliseringsprocessen. Vi kan erbjuda ytterligare resurser och stöd från en dedikerad ingenjör för en extra kostnad, för att hjälpa till i utvecklings-, validerings- och implementeringsfaserna.

#6 Validering

Vi utvärderar om den utvecklade modellen uppfyller den förväntade funktionaliteten och om den är lämplig att använda. Vi jämför modellens resultat med det "ursprungliga" eller verkliga systemet och uppnår "virtuellt förtroende" och går vidare med projektet. 

#7 Genomförande

Vi stöttar kundens genomförande av emuleringsmodellen och utför den förväntade uppgiften. För oss är det viktigt att se till att modellerna verkligen används, så att kunderna kan se resultaten och uppnå det förväntade resultatet.

#8 Framtida arbete

När pilotprojektet är avslutat analyserar vi resultaten och ser om vi uppnått målen. Vi hjälper våra kunder att dra slutsatser, identifiera potentiella förbättringar, arbeta effektivare, hitta nya användningsområden och utarbetar en plan för att slutligen integrera tekniken i organisationen.

Om din organisation är intresserad av att samarbeta i ett projekt, tveka inte att kontakta oss.